ฝันว่าหมากัด - An Overview

วิภะวะตัณหา (ความทะยานอยากในความไม่มี ไม่เป็น)

ทั้งแสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณ ได้ปรากฏแล้วในโลก

** อ้างอิงจากหนังสือ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร **

บริวาร ส่งเสริมในเรื่องของครอบครัว พ่อ เเม่ สามี ภรรยา ลูก คนในปกครอง รวมถึงเพื่อน และผู้ใต้บังคับบัญชาที่ให้ความเคารพ ช่วยเหลือจุนเจือ

อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพ๎รัห๎มะเก สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง ฯ

"ทองคำ" ถือเป็นทรัพย์สินมีค่ามาตั้งแต่สมัยโบราณ แม้แต่ในปัจจุบันทองคำก็ยังคงเป็นที่ต้องการของเหล่านักลงทุนและนักเก็งกำไรทั้งหลาย ทำให้ทองคำกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำทำนายฝันตามความเชื่อของคนไทย การฝันเห็นทองมีหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ "ฝันว่าทองหาย" ที่อาจทำให้หลายคนรู้สึกตกใจเพราะกลัวว่าจะสูญเสียของมีค่าไป ซึ่งจริงๆ แล้ว ความฝันแบบนี้มีทั้งความหมายดี-ร้าย ส่วนจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของความฝัน

เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พ๎ราห๎มะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พ๎รัห๎มุนา วา เกนะจิ วา โลกัส๎มินติ ฯ

อิทะมะโว จะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา ฝันเห็นทอง ปัญจะวัคคิยา ภิขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุง ฯ อิมัสมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัสมิ ภัญญะมาเน อายัสมะโต โกณฑัญญัสสะ วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปาทิ ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ ฯ

นันทิราคะสะหะคะตา (เป็นไปกับความกําหนัด ด้วยอํานาจความเพลิดเพลิน)

นิมมานะระตีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ

เลขมงคลตามวันเกิดผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

จักขุกะระณี ญาณะกะระณี (กระทําดวงตา ทําญาณเครื่องรู้)

หลายคนคงรู้ถึงเลขมงคล เสริมดวงการงาน การเงิน ความรัก และเลขกาลกิณีของผู้ที่เกิดในแต่ละวัน ซึ่งแท้จริงแล้วหากต้องการนำเลขมงคลมาปรับใช้ในชีวิตเช่น การเลือกเลขทะเบียนรถ เลขเบอร์โทรศัพท์ ต้องเลือกวางตัวเลขแบบทักษา เพื่อช่วยในการเสริมเรื่องต่างๆ ตามระดับความสำคัญในชีวิตของแต่ละคนที่ต่างกันไป

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหีนันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “ฝันว่าหมากัด - An Overview”

Leave a Reply

Gravatar